Guide: Procedure for bevilget lån

Denne side har til formål at beskrive, hvordan proceduren er ved bevilling af lån på Plutus.

Trin #1 - Indledende ansøgning og kreditvurdering
Første trin er at udfylde lånebeløb, dit fulde navn, din email, din fødselsdato, din civilstand, om du har andre forbrugslån, om du er i RKI samt godkende vores betingelser. Indsamling af din information foregår på SSL-krypteret forbindelse, hvilket er vigtigt ved indsamling af personlig information. Herefter klikker du på knappen "Lån penge nu". Såfremt du ikke er i RKI vil du blive viderestillet til Ekspres Bank's krypteret forbindelse. Hvis du er registreret i RKI kan Plutus eller Ekspres Bank desværre ikke bevilge dit lån. Vi anbefaler dig at kontakte Gældsrådgivningen såfremt du er registreret i RKI og har gæld.

Trin #2 - Fyldestgørende ansøgning
Hos Ekspres Bank skal du udfylde yderligere information om dig og evt. din medansøger, bolig, økonomi, jobforhold, familiestatus samt andre informationer. Hvis du er gift eller samlevende anbefaler vi, at I ansøger fælles, da det ofte forøger muligheden for at få bevilget jeres lån. Førnavnte informationer er alle faktorer i Ekspres Bank's kreditvurdering og det er vigtigt, at de bliver udfyldt korrekt.

Trin #3 - Verifikation med NEM-ID
Før ansøgningen kan indsendes til kreditvurdering er det lovpligtigt, at du skal verificere din identitet. Dette gøres med dit NEM-ID. Det foregår på samme måde som når du logger på eksempelvis din netbank - og er ligeså sikkert, da det er samme teknologi. Når du verificerer med NEM-ID giver Ekspres Bank tilladelse til at kreditvurdere din ansøgning ved opslag i CPR-registret samt RKI-registret.

Trin #4 - Resultat og godkendelse af din låneansøgning
I langt de fleste tilfælde vil du få en besked med det samme om dit lån er forhåndsgodkendt eller om dit ansøgning er afvist af Ekspres Bank.

Hvis dit lån er fra 3.000 - 20.000 kr.: Såfremt dit lån er forhåndsgodkendt skal du nu logge ind med NEM-ID via det link du har modtaget på den email, som du brugte i din ansøgning. Når du logget ind vil du se kontrakten med tydelig information om "Det udbetalte lånebeløb", "Stiftelsesomkostninger", "Beregnede omkostninger i løbetiden", "Beregnede renter i løbetiden", "Samlede kreditomkostninger" samt "Det samlede beløb, som skal tilbagebetales". Herefter kan du vælge at signere kontrakten med NEM-ID signatur. Denne signatur er gældende som en "traditionel" underskrift.

Hvis dit lån er fra 20.001 - 75.000 kr.: Ved lån over 20.000 kr. skal du indsende din seneste lønseddel. Dette er for at verificere din indkomst, som er en vital faktor i din kreditvurdering. Din - og evt. medansøgers - lønseddel skal sendes til ekspresbank@ekspresbank.dk. Såfremt du har spørgsmål hertil kan du kontakte kundeservice mandag til fredag fra kl. 09.00 - 17.00. Ellers foregår godkendelse af lånet på samme måde som beskrevet ovenfor.

Ved afslag: Såfremt Ekspres Bank ikke kan bevilge dit ansøgte lån vil du blive informeret herom på din email. Ekspres Bank udtaler sig ikke om, hvorfor de har valgt af afvise din ansøgning. Her er de typiske årsager til afslag:

Du er til enhver tid velkommen til at ansøge igen, hvis dine forhold ændrer sig.

Trin #5 - Udbetaling af bevilget og godkendt lån
Når dit lån er bevilget og du har godkendt med NEM-ID vil Ekspres Bank herefter udbetale dit bevilget lånebeløb - anført i lånekontrakten - til din NEM-konto. Lånet kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke udbetales til andre konti.

Ja tak! Start ansøgning